You are here

Правила та умови

ПРАВИЛА УЧАСТI У КЛУБІ ВИПУСКНИКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Правила участі у «Клубі випускників Львівської політехніки» (надалі − Правила) одночасно є Договором приєднання до Клубу випускників Львівської політехніки, що укладається шляхом заповнення анкети реєстрації на інтернет сторінці Клубу чи у паперовій формі.

Анкета реєстрації (надалі − Анкета) − формуляр, при заповненні і надсиланні якого фізична особа дає свою згоду на участь у Клубі згідно з визначеними Правилами, а також згоду на використання її персональних даних та іншої інформації, що може бути надана та використана в рамках Клубу. Анкету можна заповнити через відповідну форму на Сайті Клубу.

Інтернет сторінка Клубу (надалі − Сайт) − інтернет-сайт за адресою www.lpalumni.club, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Клубу та надаються додаткові сервіси у рамках Клубу.

Картка Учасника – картка, що ідентифікує Учасника Клубу та надає йому можливість на визначених умовах користуватися всіма правами Клубу (надалі – Картка).

Клуб випускників Львівської політехніки (надалі − Клуб) − комплекс взаємовідносин, у результаті яких учасник (надалі – Учасник Клубу) має право користуватися всіма правами Клубу на відповідних умовах, встановлених цими Правилами.

Учасник Клубу – фізична особа, суб’єкт персональних даних, яка є випускником Національного університету «Львівська політехніка», або студентом, що завершує вивчення навчальної програми, за результатом успішного проходження якої йому буде присуджено хоча б один із наступних ступенів молодшого бакалавра, або бакалавра, або спеціаліста, або магістра, або доктора філософії/доктор мистецтва, або доктора наук, або працівником Національного університету «Львівська політехніка», відомості про яку внесено до бази даних Учасників Клубу та обліковий запис якої на Сайті Клубу активовано, та бере участь у Клубі відповідно до встановлених Правил.

Партнер Клубу випускників Львівської політехніки (надалі − Партнер) − фізична або юридична особа, з якою Організатором укладено договір про співпрацю.

Торгові точки – локації (приміщення, локації на відкритому просторі тощо), за якими Партнери Клубу надають свої послуги та/або реалізовують товари.

1.1 Клуб випускників Львівської політехніки є закритою спільнотою випускників Національного університету «Львівська політехніка», право на участь в якому отримують лише особи, які отримали диплом Національного університету «Львівська політехніка» на рівні молодшого бакалавра, або бакалавра, або спеціаліста, або магістра, або доктора філософії/доктор мистецтва, або доктора наук, або є студентами, що завершує вивчення навчальної програми, за результатом успішного проходження якої їм буде присуджено хоча б один з вищезгаданих ступенів, або працівник Національного університету «Львівська політехніка». Факт вступу або навчання у Національному університеті «Львівська політехніка» не є підставою для участі в закритому Клубі, якщо інше не передбачено цими Правилами.

1.2 Учасником Клубу можуть стати особи, які відповідають вимогам, передбаченим цими Правилами, та заповнили Анкету на Сайті Клубу у порядку, передбаченому Організатором. На Учасника поширюватимуться діючі Правила участі з усіма внесеними до них змінами з моменту , визначеного п. 1.3. цього Договору.

1.3 Після обробки та верифікації даних Анкети, обліковий запис на Сайті Клубу активується Організатором. Особа, обліковий запис якої є активованим, вважається повноправним учасником Клубу випускників Львівської політехніки та набуває всіх прав і обов’язків згідно цих Правил.

1.4 Організатор може відмовити заявнику на участі в Клубі у випадку невідповідності даних заявника вимогам Клубу або виявленій недостовірності даних в Анкеті заявника.

1.5 Організатор залишає за собою право призупинити або припинити участь у Клубі будь-якого її Учасника без попереднього повідомлення шляхом блокування облікового запису у випадку, якщо Учасник порушив дані Правила, Правила користування сайтом «Клуб випускників Львівської політехніки» або вчинив правопорушення із використанням свого права участі в Клубі.

1.6 Участь в Клубі діє протягом п’яти років з дати заповнення Учасником Анкети з правом продовження цього терміну на аналогічний період, за винятком випадків призупинення або припинення Організатором Клубу достроково (п.1.5 Правил).

1.7 Участь в Клубі передбачає здійснення організаційного внеску Особи, яка виявила бажання приєднатись до Клубу. Організаційний внесок сплачується при заповненні Анкети реєстрації шляхом переказу грошових коштів у безготівковій формі на розрахунковий рахунок, повідомлений такій особі або Організатору Клубу готівкою. У випадку, якщо Особа не має прав на участь в Клубі за результатами верифікації даних Анкети, Організатор повертає Особі суму еквівалентну 50% від суми організаційного внеску.

1.8 Сума організаційного внеску встановлюється Організатором самостійно, та становить:

1.8.1 400,00 гривень для осіб, які отримали диплом про вищу освіту Національного університету «Львівська політехніка» в рік, відмінний від року подання заявки на участь в Клубі.

1.8.2 300,00 гривень для осіб, які подали заявку на участь у Клубі в рік отримання диплому про вищу освіту Національного університету «Львівська політехніка».

1.8.3 400,00 гривень для осіб, які поновлюють участь в Клубі згідно п.1.6

1.9 Учасник має право припинити свою участь у Клубі в будь який час, надіславши Організатору повідомлення щодо припинення участі. Після отримання Організатором такого повідомлення, членство Учасника в Клубі припиняється. У разі припинення участі внесок Учасника не повертається.

1.10 Продовження участі Учасника в Клубі після закінчення п’ятирічного терміну з моменту реєстрації або попереднього продовження передбачає сплату організаційного внеску згідно п.1.8.3

1.11 У випадку загублення, знищення або пошкодження Учасником Клубу Картки, остання підлягає відновленню за заявкою самого Учасника. Заміна загубленої, знищеної або пошкодженої Картки учасника Клубу здійснюється шляхом звернення Учасника до Організатора на інтернет-сторінці Клубу та повторною видачею картки Учасника Організатором з оплатою вартості повторної видачі Картки в сумі 150,00 гривень.

2. Картка учасника Клубу випускників Львівської політехніки

2.1 Підтвердженням участі в Клубі випускників Львівської політехніки є Картка учасника Клубу, яку особа отримує після верифікації даних заявки.

2.2 Участь в Клубі дає Учаснику право на отримання переваг в торгових точках та/або інтернет-магазинах Партнерів Клубу.

2.3 Умови надання переваг Учаснику розміщені на Сайті Клубу в розділі Партнери.

2.4 Учасник може отримати переваги участі в Клубі в торговій точці та/або інтернет-магазині партнера за умови пред’явлення Картки учасника в торговій точці, або зазначення відповідного промокоду у разі, якщо Учасник бажає отримати переваги в інтернет-магазині.

2.5 Учасник не може скористатись перевагами участі в Клубі у випадку технічної несправності обладнання Партнера, яка призвела до неможливості виконати свої зобов’язання перед Клубом. Партнер повідомляє Учасника про обставини в усній формі безпосередньо в момент звернення.

2.6 Організатор Клубу здійснює контроль над виконанням Партнерами своїх зобов’язань перед Учасниками Клубу. Організатор не несе відповідальності за невиконання партнерами своїх зобов’язань.

2.7 Картка учасника Клубу є власністю Організатора та може бути вилучена у порядку передбаченому Організатором.

2.8 Організатор Клубу не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки Учасником.

3.1 Заповнивши анкету на Сайті Клубу, особа підтверджує, що їй виповнилося 18 років, надає Організатору згоду на включення його персональних даних до бази даних Учасників Клубу, а також на збирання, реєстрування, накопичення, оброблення, зберігання, адаптування, знищення, поновлення, знеособлення, поширення, використання своїх персональних даних, внесені особою у Анкету, у рамках і з метою реалізації цілей Клубу, в тому числі на передачу персональних даних Партнерам Клубу, а також згоду вчиняти аналогічні дії з персональними даними у разі зміни Організатора. Належним чином заповнена Анкета є обов’язковою умовою повноправної участі у Клубі. Учасник Клубу може змінити/доповнити дані Анкети через надані Організатором канали комунікації.

3.2 Учасник Клубу має право користуватись всіма перевагами Клубу на рівних умовах з іншими учасниками Клубу.

3.3 Учасник Клубу несе відповідальність за достовірність, актуальність та повноту персональних даних, що були надані ним Організатору.

3.4 Учасник Клубу має право в будь-який момент відмовитися від участі у Клубі.

3.5 Учасник Клубу зобов’язаний своєчасно інформувати Організатора про зміну адреси, телефону та інших даних. У разі невиконання цього Договору, Учасник Клубу несе всі негативні ризики та можливі наслідки, зумовлені таким невиконанням

4.1 Картка Учасника є власністю Організатора Клубу.

4.2 Організатор на свій розсуд має право вносити будь які зміни в діючі Правила в будь який час, через внесення таких змін в текст Правил на Сайті Клубу.

4.3 Організатор має право призупинити або припинити дію Клубу, скасувати (закрити) умови участі в Клубі, повідомивши про це Учасника Клубу не пізніше ніж за три місяці до завершення роботи Клубу через Сайт та/або шляхом повідомлення на електронну адресу Учасника, внесену в Анкету Учасника.

4.4 Організатор має право припинити дію облікового запису Учасника у піврічний термін без попереднього попередження Учасника за умови невиконання пункту 1.6 цих Правил.

4.5 Організатор має право змінити Правила Клубу, через внесення таких змін в текст Правил на Сайті Клубу.

4.6 Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають у результаті дій сторонніх осіб. Відповідальність за збереження Картки та її несанкціоноване використання сторонніми особами самостійно несе Учасник Клубу, який має відповідну Картку.

5.1 Організатором Клубу є ФОП Дума Олег Ігорович. Місцезнаходження: 81555, Львівська область, Городоцький р-н, смт. Великий Любінь вул. Львівська, 148.

5.2 Діяльність Клубу є безстроковою та проводиться на всій території України.

5.3 Надаючи свої персональні дані в Анкеті реєстрації, Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.

5.4 Правила користування сайтом «Клуб випускників Львівської політехніки» є невід’ємною частиною цих Правил.

5.5 У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.6 Претензії Учасників, щодо діяльності Клубу розглядаються та вирішуються Організатором.

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯМ САЙТОМ «КЛУБ ВИПУСКНИКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ»

http://lpalumni.club

1. Сайт «Клуб випускників Львівської політехніки», що знаходиться за адресою http://lpalumni.club в мережі Інтернет (далі – Сайт), є єдиним офіційним сайтом Клубу випускників Львівської політехніки, організатор якого (ФОП Дума Олег Ігорович, далі – Організатор) здійснює управління Сайтом.

2. Організатор встановлює правила користування Сайтом (далі – Правила) і залишає за собою право вносити будь-які зміни до Правил в односторонньому порядку в будь-який час. Повідомлення про внесення змін здійснюється шляхом опублікування нової редакції Правил на Сайті. Зміни набувають чинності одразу після їхнього опублікування на Сайті.

3. Інформаційне наповнення Сайту (далі – Контент) – це уся інформація, що розміщена на Сайті у у будь-якій формі, що включає у тому числі, але не виключно, тексти, зображення, аудіо- та відеоматеріали, інші файли. Частини Контенту можуть складати різні інформаційні продукти (статті, матеріали, документи, дописи, повідомлення, коментарі, фотографії, інші твори, далі – Твори) в межах Сайту.

4. Реєстрація та авторизація на Сайті, зокрема з використанням сторонніх сервісів (http://google.com, http://facebook.com та інших), а також будь-яке інше використання Сайту, його програмного забезпечення, додатків, Контенту, та інших частин Сайту, означає повну, безумовну і беззаперечну згоду з цими Правилами.

5. Реєструючись на Сайті, або здійснюючи авторизацію за допомогою сторонніх сервісів, особа, яка використовує Сайт (далі – Користувач), дає згоду на оброблення своїх персональних даних Організатором у відповідності до Законів України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» і дозволяє Організатору використовувати та обробляти ці персональні дані згідно чинного законодавства України.

6. Користувачам заборонено вказувати неправдиві дані щодо своєї особи, зокрема видавати себе за інших осіб.

7. Користувачі використовують Сайт і Контент виключно на власний ризик та в межах чинного законодавства України і несуть відповідальність за свою діяльність, дії чи бездіяльність, які тим чи іншим чином знайшли відображення на Сайті та/або вчинені з використанням Сайту та/або Контенту.

8. Організатор не несе відповідальності за змістовне наповнення, актуальність, точність, достовірність чи відповідність чинному законодавству рекламних матеріалів та Творів, наданих третіми особами, та/або розміщених на Сайті а також за наслідки їхньої публікації і використання.

9. Організатор не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яку зазнали Користувачі від використання або невикористання Сайту та/або Контенту, як і за будь-які прямі чи непрямі збитки, які зазнали Користувачі від використання або невикористання Сайту та/або Контенту, в тому числі й за відповідність Сайту і Контенту цілям Користувачів.

10. Користувач особисто несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену будь-яким об’єктам (як матеріальним, так і нематеріальним), що перебувають у його власності або володінні на будь-якій підставі, зокрема комп’ютерам, іншим пристроям та/або даним, у зв’язку з використанням Сайту та/або Контенту.

11. Організатор не несе відповідальності за повну або часткову втрату Контенту, а також за недостатню якість або швидкість доступу до Контенту.

12. Розміщення Контенту або Творів Користувачем на Сайті не означає, що Організатор погоджується зі змістом цього Контенту або Творів, а лише є проявом права Користувача брати участь у роботі Клубу.

13. Організатор Сайту не зобов’язується висловлювати свою позицію стосовно Контенту, окремих Творів чи їхніх частин розміщених Користувачем, однак залишає за собою право змінювати або видаляти Контент на власний розсуд, якщо це суперечить політиці Клубу або порушує дані Правила.

14. Твори Користувачів на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм моралі.

15. Сайт і Контент є об'єктами інтелектуальної власності (об'єктами авторського права чи суміжних прав, а також прав на засоби індивідуалізації) та захищаються законодавством України.

16. Усі виключні майнові і немайнові авторські права на Контент належать Організатору та авторам Творів спільно, якщо в межах Твору або іншої частини Контенту, або чинним законодавством України не передбачено інше.

17. Заборонено використання Контенту, розміщеного у захищеній частині Сайту (тобто Контенту, надання доступу до якого Користувачам передбачає їхню обов’язкову авторизацію на Сайті), будь-де поза межами Сайту. Тут і далі під використанням Контенту мається на увазі будь-яке його відтворення, републікація, поширення, переробка, переклад, включення його частин до інших творів та будь-які інші можливі способи, у тому числі передбачені Законом України «Про авторське право та суміжні права».

18. Використання Контенту, розміщеного у відкритій частині Сайту (тобто Контенту, надання доступу до якого Користувачам не передбачає їхню обов’язкову авторизацію на Сайті), дозволено в таких випадках:

18.1. в загальному випадку використання можливе виключно з письмового дозволу Організатора або іншого суб'єкта права інтелектуальної власності на Контент;

18.2. в мережі Інтернет, або в інших формах у електронному вигляді не на матеріальних носіях, використання без дозволу Організатора можливе виключно в інформаційних цілях, проте Користувачі в кожному такому випадку використання Контенту зобов'язані розмістити активне і пряме гіперпосилання на Сайт, яке дозволяє перейти на конкретну сторінку Сайту, де знаходиться використана частина Контенту.

19. Гіперпосилання, зазначені в п. 18.2. цих Правил, повинні бути видимі користувачам інформаційних ресурсів, де використовується Контент, а також розміри шрифту гіперпосилання та його кольори повинні бути ідентичні розміру шрифту та кольорам гіперпосилань, що використовуються на цих інформаційних ресурсах для подання основної частини інформації.

20. На Сайті заборонено розміщення, поширення та розповсюдження:

20.1. закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; закликів до зміни адміністративних меж або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; закликів до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян; закликів до агресії або до розв'язування воєнного конфлікту, підтримка чи пропагування діяльності терористичних організацій, або таких, які здійснюють незаконну діяльність згідно Законів України та Конституції України, або інших матеріалів, які можуть становити кримінальне або адміністративне правопорушення, або причину його скоєння;

20.2. матеріалів, що ображають моральність, честь і гідність, права та інтереси третіх осіб, які охороняються законом; а також нецензурних висловлювань та матеріалів і висловлювань порнографічного, еротичного або сексуального характеру; повідомлень, які не мають інформаційного навантаження і не стосуються тематики сайту;

20.3. прямих та непрямих образ будь-кого з Користувачів і третіх осіб, зокрема шовіністичних висловлювань, інформації, що має на меті дискримінацію Користувачів та третіх осіб за національною, етнічною, расовою, релігійною чи іншою приналежністю;

20.4. персональних даних інших Користувачів або третіх осіб;

20.5. об’єктів інтелектуальної власності без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення чи розповсюдження;

20.6. матеріалів, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного, телекомунікаційного або іншого устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до ресурсів з обмеженим доступом, зокрема в мережі Інтернет;

20.7. будь-яких повідомлень та матеріалів, які заборонені законодавством України та положеннями міжнародних договорів, які ратифіковані Україною.

21. Заборонено програмне втручання в роботу Сайту Користувачами, зокрема будь-які маніпуляції з базами даних Сайту та Контентом.

22. Користувачам заборонено розміщення повідомлень з комерційною метою без дозволу Організатора.

23. Організатор має право:

23.1. використовувати дані, надані Користувачами, для надсилання їм повідомлень за допомогою електронної пошти та інших сервісів;

23.2. зберігати інформацію про викориcтання Сайту Користувачами;

23.3. використовувати, змінювати, видаляти, доповнювати Контент, Твори, та будь-які їхні частини;

23.4. блокувати облікові записи будь-якого з Користувачів на будь-який термін, або повністю видаляти облікові записи Користувачів з Сайту, у разі порушення ними Правил та/або Законодавства України;

23.5. у будь-який час закрити доступ або припинити функціонування будь-якої частини Сайту без попереднього повідомлення Користувачів.

24. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

25. У разі придбання відвідувачем Сайту будь-яких товарів та/або послуг, відомості про які розміщено на Сайті, Організатор не несе відповідальності за можливі наслідки для такої особи, у тому числі за втрати майнового, фінансового характеру тощо.

26. Організатор не надає жодних гарантій щодо безперебійності роботи Сайту, відсутності різного роду вірусів та інших шкідливих кодів. Організатор залишає за собою право у будь-який час без будь-яких попереджень вносити зміни у роботу сайту, у тому числі призупиняти або припиняти її.

27. Ці Правила застосовуються також до офіційних сторінок «Клубу випускників Львівської політехніки» у соціальних мережах.

 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я надаю фізичній особі – підприємцю Думі Олегу Ігоровичу в рамках проекту «Клуб випускників Львівської політехніки» свою згоду на:

1. обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) моїх персональних та інших, вказаних в анкеті, даних з метою персоніфікації мене як Учасника Клубу випускників Львівської політехніки», у т.ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного та будь-якого іншого характеру, а також даних про операції із отриманням преференцій (бонусів, знижок), здійснених мною або іншими уповноваженими мною третіми особами, що проводяться Клубом випускників Львівської політехніки та в мережі партнерів Клубу;

2. передачу (поширення) моїх персональних даних Партнерам Клубу, третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, та будь-яким іншим особам, у т.ч. нерезидентам, що є суб’єктами відносин, пов’язаних із персональними даними) з метою їх обробки, в т.ч. для здійснення комунікації, передачі та отримання інформації, у тому числі рекламного та будь-якого іншого характеру. Я можу в будь який момент відмовитись від отримання такої інформації, повідомивши про це Організатора Клубу шляхом змін налаштувань в особистому кабінеті на сайті клубу lpalumni.club.

Я засвідчую, що я ознайомлений/а і повністю погоджуюся з усіма умовами та правилами Клубу, які розміщені на інтернет-сторінці lpalumni.club, обізнаний/а з тим фактом, що надані мною персональні дані вносяться до бази персональних даних учасників Клубу, а також підтверджую, що я ознайомлений з положеннями чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних, зокрема із Законом України «Про захист персональних даних», у тому числі, але не виключно, в частині наданих мені прав.

Я гарантую, що дані, вказані мною в Анкеті реєстрації, є достовірними та актуальними, а також беру на себе зобов’язання своєчасно (впродовж 10 календарних днів) повідомляти ФОП Думу Олега Ігоровича або інших уповноважених ним осіб про будь-яку зміну таких даних. У разі невиконання мною вищезгаданого обов’язку, я самостійно нестиму всі негативні ризики та можливі наслідки, зумовлені таким невиконанням.